Onderwaterwereld mobiel


Astacus leptodactylus
(Eschscholtz, 1823)
Turkse- of Galicische rivierkreeft

Astacus leptodactylus werd voor het eerst in 1977 in Nederland waargenomen en komt oorspronkelijk uit oost Europa.

De soort is plaatselijk algemeen en het hele jaar te vinden. Licht verontreinigd water wordt verdragen.

A. leptodactylus is geschikt voor konsumptie en dit zou de reden zijn dat de soort eerder in Nederland is uitgezet. De soort is gevoelig voor de schimmel Aphanomyces astaci, deze veroorzaakt de kreeftenpest.

Astacus leptodactylus

Astacus leptodactylus

Astacus leptodactylus

Astacus leptodactylus

RSS

Copyright (C) 2008-2018 Silvia Waajen

Ontwikkeld door pritaeas