Onderwaterwereld mobiel


Cottus perifretum
Freyhof, Kottelat en Nolte, 2005
Rivierdonderpad

De rivierdonderpad Cottus gobio komt niet in Nederland voor.

In Nederland komen wel twee andere soorten zoetwater donderpadden voor. Cottus perifretum die in rivieren en meren voorkomt en Cottus rhenanus, de beekdonderpad, deze is veel zeldzamer en zou alleen in snelstromende schone beken voorkomen. Op plaatsen waar beide soorten voorkomen treedt hybridisatie op.

Volgens recent onderzoek is het de hybride rivierdonderpad die snel oprukt in Nederland. Deze hybride rivierdonderpad zou beter tegen watervervuiling kunnen.

C. perifretum heeft stekeltjes vanaf de borstvin tot minimaal aan de tweede rugvin vaak tot aan de staartwortel. Bij volwassen mannetjes kunnen de stekels ontbreken. C. rhenanus heeft maar enkele of geen stekeltjes achter de borstvin.

C. perifretum is een bodembewonende vis die zich overdag ophoudt onder stenen e.d. 's Nachts gaat hij op zoek naar voedsel.

C. perifretum kan zo'n 4 jaar oud worden.

Cottus perifretum

Cottus perifretum

Cottus perifretum

Cottus perifretum

Cottus perifretum

Cottus perifretum

Cottus perifretum

Cottus perifretum

RSS

Copyright (C) 2008-2017 Silvia Waajen

Ontwikkeld door pritaeas