Onderwaterwereld mobiel


Proterorhinus semilunaris
(Pallas, 1814)
Marmergrondel

De marmergrondel komt oorspronkelijk voor in het Kaspische zee gebied. In 2002 is hij voor het eerst waargenomen in Nederland, in 2008 voor het eerst in de Maas. In 2010 werden tijdens (nacht)duiken op het wrak in De Grote Hegge in Thorn voor het eerst enkele marmergrondels waargenomen.

Inmiddels is vastgesteld dat de marmergrondel zich in Nederland voortplant.

Mogelijk zijn er twee ondersoorten van P. marmoratus. Één variant die voorkomt in zout water, P. marmoratus, en een zoetwatervariant, P. semilunaris. Deze zou alleen in zoet water voorkomen.

Proterorhinus semilunaris

Proterorhinus semilunaris

Proterorhinus semilunaris

Proterorhinus semilunaris

Proterorhinus semilunaris, eieren

Proterorhinus semilunaris, eieren

Proterorhinus semilunaris

Proterorhinus semilunaris

RSS

Copyright (C) 2008-2018 Silvia Waajen

Ontwikkeld door pritaeas